Dr. FRANJO TUĐMAN

14. svibnja 1922. – 10. prosinca 1999.


Očuvati jedinstvo HDZ-a Valja očuvati jedinstvo Hrvatske demokratske zajednice i većine hrvatsko ga naroda. Ne radi vlasti HDZ-a, jer i kad sam pokrenuo stvaranje HDZ-a, nije mi bilo ni do kakve stranačke vlasti, nego mi je bilo do sudbine hrvatskoga naroda. Do toga da hrvatski narod, kao jedan od najstarijih europskih naroda konačno postane subjekt u vlastitoj zemlji i u međunarodnom zivotu.(Dr.Franjo TUDJMAN)

UVIJEK I SVE ZA HRVATSKU,A NAŠU JEDINU I VJEČNU HRVATSKU NI ZA ŠTO”