Etički kodeks

Etički kodeks-21. studenog 2003.
Na sjednici Središnjeg odbora predstavljen etički kodeks HDZ-a

Članovi Hrvatske demokratske zajednice u obnašanju javnih dužnosti, kao i u stranačkom radu, obvezatno djeluju u skladu s načelima ovoga Kodeksa. U obnašanju javne ili političke dužnosti djeluju u svrhu općeg dobra, savjesno, odgovorno, predano i nekoristoljubivo, čime se potvrđuju vjerodostojnost i povjerenje, a isključuju sukobi osobnih i javnih interesa.
Djelovati u politici znači da građani moraju biti važniji od politike, a javna uprava servis građana.

HDZ od svakog javnog dužnosnika zahtijeva:

 1. MORALNI INTEGRITET kao sustav etičkih vrednota koje su stalne i ne dopuštaju kompromise čak i ako se životne okolnosti mijenjaju. Na moralnom integritetu temelji se ugled obnašatelja javnih dužnosti.
 2. OSOBNI UGLED kao povjerenje zasnovano na moralnom integritetu kojim se ostvaruju kvalitetni međuljudski odnosi i postižu pozitivni rezultati, a politička se nakana uspješno provodi u praksi.
 3. NAČELA PONAŠANJA koja se zasnivaju na poštivanju zakona i integriteta pojedinca.
  Pri tome:

  • ne smiju se krivo prikazivati okolnosti i obmanjivati građani;
  • ne smije se zloupotrebljavati povjerena javna imovina;
  • mora se ponašati časno prema svim osobama u javnoj i privatnoj komunikaciji;
  • obvezatno je čuvanje državnih i službenih tajni, povjerljivih informacija i podataka
  • obvezatno je ponašanje po ovom Kodeksu, makar nadređeni zahtijeva drukčije.
 4. ODNOS PREMA GRAĐANIMA kao trajna obveza zahtijeva:
  izbjegavanje prihvaćanja darova ili sličnih pogodnosti, kako je to uređeno Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti;

  • sankcioniranje onih koji se ogriješe o ovaj Kodeks, jer nekažnjeni propusti izazivaju nove pogreške;
  • ozbiljno razmatranje i rješavanje predstavki i žalbi građana i izvješćivanje nadležnih osoba ili institucija i žalitelja;
  • otklanjanje svake mogućnosti ulaska u sukob interesa.
 5. PRIMANJE I DAVANJA DAROVA ILI USLUGA
  traženje darova i usluga protivno je temeljnim načelima integriteta i stoga neprihvatljivo;

  • darovi se mogu primiti samo u situacijama kako to određuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti;
  • državna uprava, odnosno njeni dužnosnici, u pogledu darivanja drugih moraju se pridržavati Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti;
  • primanje ili davanje darova izvan granica navedenog Zakona i ovog Kodeksa krši načelo integriteta i nije dopušteno.

Djelujući uzorno i časno odlučujemo se za sustav u kojem će građani rado prihvaćati javne obveze i time pridonosimo vjerodostojnosti javnih dužnosti i političkoj i gospodarskoj stabilnosti zemlje.

Sva stranačka tijela dužna su pratiti poštivanje Kodeksa i u okviru svojih ovlasti, te u skladu sa Statutom, pokretati i donositi stegovne mjere protiv onih koji se o Kodeks ogriješe. Stranka će zahtijevati ostavke, razrješenja, smjene i odgovornost pred zakonom izabranih ili imenovanih dužnosnika koji prekrše ovaj Kodeks, te javno objaviti dotične sankcije.

Nitko nije izuzet od primjene načela ovoga Kodeksa.

Središnji odbor Hrvatske demokratske zajednice